Беше проведено извънредно заседание на членовете на Съвета на директорите с основна тема ограничаване на разходите за управление на Дружеството:

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО.