Провеждане на редовно общо събрание на акционерите за 2023 г.

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите от 30.06.2023 г.- ПРОТОКОЛ

Списък на акционерите, присъствали/представени на ОСА на акционерите от 30.06.2023 г.- СПИСЪК