25.03.2024 г.

Публикуван е годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Годишният финансов отчет е докладван и приет в новия ESEF формат.