21.06.2024 г.

Взето е решение за разпределяне на дивиденти за финансовата 2023 г.

Уведомление за разпределяне на дивидент, във връзка с чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК

30.06.2023 г.

Взето е решение за разпределяне на дивиденти за финансовата 2022 г.

Уведомление за разпределяне на дивидент, във връзка с чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК

30.06.2022 г.

Взето е решение за разпределяне на дивиденти за финансовата 2021 г.

Уведомление за разпределяне на дивидент, във връзка с чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК